Logotyp för BRF Klädstrecket 24 2016-03-08T11:55:41+00:00

Project Description

BRF Klädstrecket 24 ville ha en ny logotyp som speglade huset och historien.

Project Details