Illustrationer och mönster för Nationella kvalitetsregister 2016-04-13T10:42:04+00:00

Project Description

De här illustrationerna som visar olika vårdsituationer ritade jag för Nationella kvalitetsregisters årsredovisning. Illustratioerna används även för andra ändamål och både var för sig och som mönster.